Ditt syn

Barn og syn

Hva vet du egentlig om synet til barnet ditt? Du vet høyde, vekt og kanskje hvor fort hun løper 60-meteren. Men, hvor godt et barn ser er vanskelig å vite både for deg og barnet.

Den beste måten å finne ut av dette er å ta en tur til optikeren. Synsfeil hos barn er vanskelig å oppdage for foreldrene. Barnet sier ikke ifra, de er jo vant til å se slik de gjør!

Les videre så får du vite mer om synsfeil hos barn, symptomer og hva optikeren kan hjelpe med.

Tegn på at barnet ditt har en synsfeil

Hvilke symptomer du kan se hos barnet ditt er selvfølgelig avhengig av hva slags synsfeil det har. Prøv å legg merke til om barnet ditt:

 • Myser mye
 • Klager over uklart syn
 • Lukker ett av øynene
 • Blir sliten ved nærarbeid
 • Er lyssky eller veldig mørkredd
 • Klager over hodepine
 • Er klumsete
 • Ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut
 • Klager over doble/hoppende bokstaver
 • Har vanskeligheter med å sitte stille/konsentrere seg
 • Unngår lesing og annet nærarbeid

 

Når bør du ta barnet ditt til synsundersøkelse?

4 år – 1. klasse – 4. klasse – 8. klasse – 1. videregående

I Norge tilbys faktisk ingen offentlig undersøkelse av synet etter at 4-års undersøkelsen ved helsestasjonen er utført. Etter dette er det foreldrene sitt ansvar å følge opp barnet sitt syn. Vi anbefaler derfor å ta barnet med til synstest dersom du har mistanke om at det ser dårlig. Prøv å legge merke til om barnet har noen av symptomene over.

Siden synsfeil hos barn er vanskelig å oppdage, anbefaler vi synsundersøkelse ved skolestart (6år). Dette gjelder alle barn. Deretter vil optikeren anbefale videre oppfølging, og du får tilbud om å følge våre innkallingsrutiner.

Dersom optikeren ikke finner noen synsfeil hos førsteklassingen, er naturlig neste tid for undersøkelse i 4.klasse. Nå har barnet lært å lese, og lesemengden øker. De skal nå lese for å lære, og det forventes raskere lesing. Dette stiller større krav til synet, og en synsfeil vil kunne gi unødvendige utfordringer. 

Når barnet blir eldre, bør foreldre og barn snakke sammen om synet. Det blir da enklere for dere å vurdere om dere synes det er nødvendig å sjekke synet i 8.klasse og på videregående.

Hva skjer på synstest for barn?

Synsundersøkelsen tilpasser vi til barnets alder og ferdigheter. Det er ikke noe krav om at barnet kan lese bokstaver for at vi skal sjekke synet. Om det trengs bruker vi andre symboler.

Det er viktig at foresatte er med på synstesten. Vi starter med å stille noen spørsmål om syn, utviklingen av synet, helse, og hvordan barnet mestrer hverdagsaktiviteter som barnehage/skole, motorikk og så videre.

Optikeren vil så undersøke flere synsfunksjoner, blant annet skarpsyn på avstand, lesesyn, fargesyn og samsyn. Hun vil også sjekke at øynene er friske.

Øyemuskulaturen som styrer fokuseringen er veldig sterk hos barn, og det er vanskelig å få denne til å «slappe av». Derfor kan optikeren bruke øyedråper som får musklene til å slappe av i en begrenset periode. Når vi gjør dette, får vi en mye mer pålitelig måling av barnets syn. Særlig er dette viktig for å avdekke langsynthet som er den vanligste synsfeilen for barn i Norge.

Når vi er ferdige med undersøkelsen holder vi av god tid til å forklare resultatene og anbefalingene våre. Dersom det er behov for å gi barnet behandling med briller, linser eller eventuelt synstrening vil vi forklare de ulike alternativene dere har.  Synstest kan bestilles her.

Hva er normal synsutvikling for barn?

Synssansen er dårlig utviklet hos en nyfødt baby. Synsfunksjonen blir raskt bedre, men krever at begge øyne brukes og stimuleres like mye for at de skal utvikle seg normalt. Vanligvis skjer dette helt automatisk, men dersom barnet for eksempel har en skjeling eller stor forskjell på synet mellom øynene kan synsutviklingen bli varig påvirket (amblyopi).

Rundt 10 års alder har barnet tilnærmet like godt skarpsyn som en voksen. Men også senere enn dette skjer det det en utvikling i synsapparatet. For eksempel evnen til å oppdage hva som skjer i sidesynet, og bedømme fart og retning på ting som beveger seg blir bedre helt opp til 13-14 års alder.

Er dårlig syn arvelig?

Ja, det er en arvelig faktor forbundet med syn. Dette gjelder både nærsynthet og langsynthet. Dersom en eller flere av foreldrene har synsfeil er det en større sannsynlighet for at barnet får en synsfeil. Dårlig syn hos mor eller far er altså en grunn til å følge opp barnets syn ekstra nøye. Les mer om hvordan du behandler arvelig nærsynthet hos barn.

Hva er en god barnebrille?

Vi har et godt utvalg av barnebriller i mange prisklasser. For at brillen skal bli så god og fin som mulig er dette viktig:

 • Tynne glass – vi gjør det vi kan for å lage tynne, pene brilleglass
 • Lette briller. Tynne brilleglass gir lettere briller. Også innfatningen bør være lett. Dette er noe vi ser etter når vi handler inn barnebriller til butikken
 • Slitesterke briller. Vi bruker plastglass som ikke knuser så lett. Dette er viktig også med tanke på sikkerhet. Innfatningene vet vi også at må tåle en trøkk. Vi må forvente at barnet ikke alltid er så forsiktig med brillene sine
 • God passform. Brillene skal være ordentlig godt tilpasset. Vi selger deg ikke en innfatning som ikke passer til barnet sitt ansikt. En brille som stort sett alltid glir ned på nesen er både irriterende, og dersom barnet ser over brillen mister den hele funksjonen!

Hva dekker NAV?

NAV gir brillestøtte til barn  fram til de blir 18år dersom de har brillestyrke +/-1,00D eller mer. Det gis tilskudd til èn brille per år, beløpet trekkes fra direkte i butikken. Her kan du lese mer om hva de dekker.

NAV dekker briller som er til behandling og/eller forebygging av amblyopi hos barn under 10 år. Det må altså bekreftes av optiker eller øyelege at brillen er anbefalt for å gi en normal utvikling av synsskarpheten. Les mer om denne ordningen her.

Dersom det viser seg at barnet kommer inn i kategoriene som dekkes av NAV vil vi hjelpe deg med å forklare søknadsprosessen. Vi har briller til prisen du får i stønad fra NAV. Hvis du skulle ønske å legge i litt penger selv for en annen innfatning eller oppgradering av glass er dette selvsagt mulig. Vi snakker med deg om dette.

Skal barnet mitt til optiker eller øyelege?

Optikere kan undersøke alle barn. Dersom barnet er under 5 år, kan optikeren ikke bruke øyedråper ved undersøkelse uten i samarbeid med lege. Når barnet blir 5 år, kan alle optikere gjøre undersøkelsene. Vi anbefaler likevel å gå til en optiker som har kompetanse og erfaring med å undersøke barn. Optikeren kan attestere søknader om støtte fra NAV dersom barnet ditt kommer inn under disse kriteriene. Bestill time for barnet ditt her.

Synsfeil hos norske barn

Ifølge forskning gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge har så mange som 70.000 barn i Norge en uoppdaget synsfeil som burde vært korrigert med briller eller linser. Det er ikke vanskelig å skjønne at et barn med synsfeil vil ha mange unødvendige utfordringer både på skolen og i fritiden.

I Norge er langsynthet den mest utbredte synsfeilen. På dette området kan Norge kalles «annerledeslandet». Ellers i verden, og særlig i Øst-Asia, har vi sett en eksplosiv økning av antall nærsynte barn. Man antar at både arv og miljø påvirker barns syn. Antall timer utendørs er en av faktorene man har funnet som kan påvirke barnets synsutvikling. For få timer utendørs kan rett og slett være en risikofaktor for å bli nærsynt!

Foreldre blir lei seg, barna blir fornøyde

Vi opplever ofte at foreldre blir lei seg når de får vite at barnet har en synsfeil og trenger briller eller linser. Mange foreldre får dårlig samvittighet for at de ikke har oppdaget synsfeilen før. Det skal du ikke ha! Vær heller glad for at synsfeilen nå er oppdaget og at barnet ditt kan få en bedre hverdag.

Noen blir også lei seg for at barnet skal begynne med briller. Kanskje blir du redd for mobbing og stigmatisering. Vi opplever at dette sjelden er et problem. For noen tiår siden var utvalget av barnebriller lite, og brilleglassene tykke. Da var denne problemstillingen mer aktuell. Nå opplever vi som oftest at barna blir veldig glade i brillene sine. De har det bedre med brillene på enn når de er av!

Kan barn bruke kontaktlinser?

jente-kontaktlinser.jpg

Ja, og det finnes ingen nedre aldersgrense for når barnet kan begynne med kontaktlinser. Her kommer foreldrene inn og er med og bestemmer. Det å ta av og på linsene må læres. Det er viktig at barnet lærer dette selv, men i begynnelsen kan en mulig løsning være at mor/far setter på og tar av linsene.

Man må alltid ha en brille i tillegg til linsene, for linser skal ikke brukes om øynene er røde eller kjennes såre/vonde ut.